Genel Bilgiler

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik Cam ve Çinicilik Programı 2003 yılında Seramik Programı adıyla Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kuruldu.  Program ismi 2009 yılında Seramik, Cam ve Çinicilik olarak değiştirildi. Programın eğitim felsefesi öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek sanatsal ve teknik bakış açısı kazandırmak, araştırma-geliştirme, ürün tasarlama ve sorun çözme yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirilmektedir.

 

Programda kadrolu olarak 2 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim görevlisi çalışmaktadır. Mesleki dersler 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim görevlisinden oluşan akademik kadro tarafından verilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik Cam ve Çinicilik Programı teknik ve sanatsal temelli dersleri içeren bir eğitim sürecine sahiptir. Ülkemizdeki Seramik Cam ve Çinicilik Programları genelde sanatsal derslerin ağırlıkta olduğu bir eğitim müfredatına sahiptir. Bu yönü ile diğer üniversitelerdeki Seramik Cam ve Çinicilik Programları ile farklılık göstermektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler Seramik ve Cam sektöründe iş olanakları bulabildikleri gibi tasarım yapan ilgili sektörlerde de iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek başarılı olmaları halinde Seramik Mühendisliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin; Seramik, Seramik Sanatları, Seramik ve Cam, Seramik ve Cam Tasarımı, Cam ve Çini bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Program öğretim süresi toplam 2 yıldır, bu süre içerisinde öğrenciler 4 yarıyılı kapsayan teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler Seramik, Cam, Takı ve Endüstriyel Tasarım yapan sektörlerde 45 işgünü (25+20 gün) kapsayan zorunlu staj eğitimi ile bilgi ve becerilerini artırarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

 

Seramik, Cam ve Çinicilik Programına ait Meslek Yüksekokulu bünyesinde Şekillendirme Atölyesi, Uygulama Laboratuvarı, Tasarım Atölyesi, Multimedya donanımlı derslikler mevcuttur. Öğrenciler mevcut atölye ve laboratuvarlarda kendi tasarımlarını yaparak bu tasarımları ürüne dönüştürmektedirler, ayrıca mevcut şekillendirme cihazları ile endüstriyel şekillendirme uygulamaları ile ilgili tecrübe kazanmaktadırlar.

 

Öğrencilerin dönem içerisinde üretmiş olduğu eserler değişik etkinliklerde ve yılsonunda sergilenilmektedir.