Staj Esasları

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

SGK (ZORUNLU STAJ) FORMU (3 ADET)  http://www.inm.yildiz.edu.tr/images/files/stajformu2012.pdf

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYAN VE TAAHÜTNAMESİ (1 ADET) http://www.inm.yildiz.edu.tr/images/files/beyanvetaahutname.pdf