Ders İçerikleri

INT1071-TEKNİK RESİM

Yazı, çizgi, geometrik çizimler, izdüşüm, görünüş, ölçülendirme, ölçek gibi konularla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi. Bir yapının plan, kesit ve görünüşlerinin çizimi.

INT1021-YAPI MALZEMELERİ

Atomsal Yapı, Atomsal Diziliş, Kristal Yapılar, Mekanik Özelikler: Gerilme, Deformasyon, Elastisite, Elastik ve Plastik Davranış, Sünme, Gevşeme, Sertlik, Tokluk, Rezilyans, Boşluklu Malzemelerin Fiziksel Özellikleri: Yoğunluk, Özgül Ağırlık, Porozite, Hacimce Su Emme, Kapilarite, Permeabilite, Malzemelerin Termal Özelikleri: Isı İletkenliği, Isı Yayınımı, Termik Gerilmeler, Akustik Özellikler: Reverberasyon Süresi, Gürültü Kontrolü, Beton Agregası Olarak Kullanılan Doğal Taşların Tanımı ve Sınıflandırılması, Agregaların Fiziksel Özelikleri, Granülometri, Agrega Karışım Oranlarının Belirlenmesi, Bağlayıcı Maddeler: Tanım, Sınıflandırılması, Alçı, Hava Kireci, Su Kireci, Çimento, Tanım, Üretimi, Karma Oksitler, Hidratasyon, Katılaşma ve Sertleşme Olayı, Çimentonun Fiziksel ve Mekanik Özelikleri, Beton, Betonun Basınç Dayanımına Etki Eden Faktörler, Taze Beton Özelikleri, Beton Karışım Hesabı / Atomic Structure, Atomic Order, Crystalline Structures.

INT1031-MESLEKİ UYGULAMALAR 1

Yapı elemanları, temeller, duvarlar, iksalar, yalıtımlar.

INT1081-MUKAVEMET

Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramlar, kullanılan malzeme özellikleri mukavemetin temel prensipleri verilir. Sistemlere etki eden dış yük çeşitlerinin verilmesi.Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenmesi. Katı cisimde diş yükler nedeniyle oluşan şekil değiştirme durumu incelenmesi. Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak,kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi.

INT1012-MESLEKİ RESİM

Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak, plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak, detay,kesit,görünüş,kat planları çizmek.

INT1072-YAPI STATİĞİ

Taşıyıcı sistemler ve çözüm yöntemlerini, yükler ve yük katarları, hareketli, sabit, ankastre mesnetler, düğümler ve moment (M), yatay kuvvet (H), düşey kuvvet (V) mesnet tepkilerini, taşıyıcı sistemlerde düzlem ve uzay halleri ve M,N,V iç kuvvetlerin bulunmasını, normal/kesme kuvveti ve eğilme momentini, dolu gövdeli doğru ve eğri eksenli çubuk sistemler, çerçeveler, kafes sistemlerde grafik çizimlerini öğretmektir.

INT1082-BETON TEKNOLOJİSİ

Giriş, Tanım, Standard, Beton Agregası Olarak Kullanılan Doğal Taşların Fiziksel Özellikleri: Yoğunluk, Özgül Ağırlık, Kompasite, Porozite , Su Emme, Donma-Çözülme, Kılcal Su Emme, Agregaların Fiziksel Özellikleri: Birim Ağırlık, Özgül Ağırlık, Dona Dayanıklılık, Aşınmaya Dayanıklılık, Tane Şekli, Organik Madde Tayini Nem Etkisi, Granülometri, Çimentonun Fiziksel Özellikleri: Birim Ağırlık, Özgül Ağırlık, Hacim Sabitliği, İncelik, Özgül Yüzey, Standard Harç Üretimi, Çimento, Üretim Yöntemleri, Kıvam, Priz süreleri, Sertleşmiş Çimento Harcı Deneyleri, Puzolanlar, Kimyasal Katkılar, Beton Basınç Dayanımına Etki Eden Faktörler, Karışım Hesabı, Taze Beton Özelikleri, Çökme, Ve-Be, Hava Miktarı, Birim Ağırlık, Çeper Etkisi, Sertleşmiş Beton Özelikleri, Basınç Dayanımı, Eğilme Dayanımı, Yarma Dayanımı, Elastisite Modülü, Hazır Beton, Tahribatsız Deney Yöntemleri, İnşaat Çeliğinin Mekanik Özellikleri

INT1092-ŞANTİYE VE ORGANİZASYONU

Şantiye kurulumu, İş programı, Şantiye imalat hazırlığı, İmalat ekipleri, Aplikasyon çalışmaları, Hafriyat işleri, Şantiye defterleri, Büro çalışmaları, İmalat kontrolu, Ölçme ve değerlendirmeler

INT1102-MESLEKİ UYGULAMALAR 2

Tonoz,kubbe,kemerler, doğramalar, bacalar, döşemeler, çatılar, merdivenler.

INT2111-KARAYOLU İNŞAATI

Ulaştırma Sistemleri Karayolu standartları Karayolu Güzergahı Yatay Kurplar Düşey Kurplar Enine kesit çıkarılması ve Dever Harita ve Arazi Gözlemleri ARA SINAV Dolgu ve Yarma işleri Sanat Yapıları Güzergah toprak işleri Yol Üst yapı Malzemeleri Asfalt Kaplamaları Beton Kaplama

INT2121-ÇELİK YAPILAR

Çelik yapılarda kullanılan birleştirme araçları(perçinler, bulonlar, kaynak ve kaynak tipleri) ve hesap yöntemleri, çekme çubukları, basınç çubukları, çatı konstrüksüyonu hesap yöntemi ve detay çizimleri

INT2131-ARAZİ ÖLÇMELERİ

Arazi ölçme teknikleri/Arazi ölçme gerekliliği/Uzunluk ölçü sistemleri ve ölçekler/Açı çeşitleri/Koordinat sistemleri/Topoğrafik terimler/Arazi ölçme yöntemleri/Yükseklik ölçmeleri/Nivo kullanımı/Takeometre kullanımı/Elektronik arazi ölçme aletleri/GPS ölçme sistemi/Alan hesapları/Plankote Ölçüleri/Hacim hesapları/Aplikasyon.

INT2141-ZEMİN MEKANİĞİ 1

Zeminlerin oluşumu, Zeminlerin temel fiziksel özellikleri, Zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, Zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu etkileri, zeminlerde su akımı problemlerinin analizi.

INT2061-BETONARME

Döşeme Tasarımı, Kirişlerin Statik hesapları, Kiriş Tasarımı, Kolonların Statik hesapları, Kolon Tasarımı, Temel yükleri ve Temel Tasarımı.

INT2112-YAPI METRAJI VE MALİYETİ

Metraj çıkartılması, Birim fiyat çıkartılması, Yaklaşık maliyet çıkartılması, İhale dosyası hazırlanması, KİK Teklif dosyaları, İhale sözleşmesiÖlçme ve değerlendirme.

INT2122-PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI

Proje seçimi yapmak. İş programı düzenlemek. İş programına göre poje aşamalarını yürütmek. Projeyi çözmek . Proje çizimi ve sunumu yapmak.

INT2151-YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME

Yapılarda hasar tespiti, tahribatsız ve tahribatlı muayene, hasarlı bölgede hazırlık çalışmaları, yapılarda onarım ve güçlendirme methodlarını öğretmektir.

INT2161-TRAFİK ANALİZİ

Trafik Mühendisliğine Giriş Trafik Mühendisliğinin Temel Prensipleri Trafik Mühendisliğinde Temel İstatistiksel Analizler Trafik Akım Teorisi Kuyruk Teorisi Trafik Etüdleri Kavşaklar Trafik Kontrolü Trafik Simülasyonu

INT2181-AHŞAP YAPILAR

Ahşap yığma yapılar, ahşap yığma yapı elemanları, ahşap karkas yapılar, ahşap karkas yapı duvarları, ahşap yapı temelleri, çatılar, bacalar ve yalıtım, geleneksel ahşap yapılar.

MKN1051-Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Birim sistemleri,Kuvvet,moment,ağırlık merkezi,hareket,iş güç enerji,hook kanunu,elastiklik,elektrik

BIL1102-Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Internet tarayıcılar, elektronik posta yönetimi, web sayfası tasarımı, uygulama yazılımları kullanımı

BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları

Belgelendirme işlemleri, Elektronik Tablolama işlemleri, Fonksiyon kullanımı, Grafik kullanımı, Sunum hazırlama ve sunma.

INT2132-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Paket Program Kurulumu CAD Programı Komutları CAD Programı Komutları CAD Programı Çizim Ayarları , Araç Çubukları Temel Bilgisayar İşlemleri Detay Çizimleri Detay Çizimleri Ara Sınav Detay Çizimleri Detay Çizimleri Ölçülendirme Komutları Tefriş Ve Tarama Son İşlemler Çıktı Alma İşlemleri

INT2191-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Çizim komutları ve uygulamaları İki boyutlu çizim uygulamaları Üç boyutlu tasarım ilkeleri Uygulamalar

INT2142-SİSTEM ANALİZİ

Sistem KavramI Yöneylem Araştırması Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri Grafik Yöntem Simplex Yöntemi Lindo Yöntemi CPM PERT Problem Çözümleri

INT2152-TARİHİ YAPILAR

Bizans Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait geleneksel yapı türlerinin tanıtılması. Dini yapılar, saraylar, sosyal amaçlı yapılar, mekan özellikleri, strüktürleri, yapısal elemanların açıklanması.

INT2172-YOL PROJESİ

Güzergah Araştırması Geometrik Karakteristikler Yol Proje Elemanları Hesaplama İlkeleri Yatay ve Düşey Kurplar Güzergah Planlarının Hazırlanması Kesitlerin Hazırlanması

INT2182-ULAŞIM PLANLAMA VE KENTSEL SİSTEMLER

Ulaştırma Kavramı ve önemi Ulaşım Planlaması Planlama Aşamaları Yolculuk üretim ve Çekimi Yolculuk Dağılımı Türel Dağılım Trafik Ataması Kent Yapısında Ulaşım Ulaştırma Alt Sistemleri

INT2162-PREFABRİK YAPILAR

Prefabrik yapılardaki tasarım, hesap ve detaylandırma konularındaki bilgi birikimleri daha ileri düzeylere taşımak

INT2102-ZEMİN MEKANİĞİ 2

Zeminlerde düşey ve yanal gerilmelerin hesabı, zeminlerin sıkışması ve konsolidasyon analizi,zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemetinin belirlenmesi, zeminlerin özelliklerinin belirlenmesi