Ders İçerikleri

 

I.YARIYIL

 

IKL1612-İKLİMLENDİRME ESASLARI                             T(Teorik)-U(Uygulama)-K(Kredi)   : 2-2-3 

Giriş ve Temel Sınıflandırma/Psikrometri/Isıl Konfor/Pratik Isı Yükü Hesabı/Sulu ve havalı sistemler/İndüksiyonlu sistemler/Sulu ve havalı sistemler/Tamamen sulu sistemler/Fanlı serpantinli (fan-coil unit) sistemler/Bağıl nem ile mutlak nem/Hissedilir ısı ve gizli ısı/Islak hazne  ve  kuru hazne sıcaklıkları

 

 

IKL1501-ATÖLYE İŞLEMLERİ                                                      T-U-K   : 2-2-3          

 

Basınç Regülatör Ayarı, Puntalama/Oksi-gaz Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi/Oksi-gaz Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama Oksi-gaz Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme/Oksi-gaz Kaynağı ile Boruların Birleştirme/Oksi-gaz Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma

Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalama, Boru Kaynağına Hazırlık/Boruların Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalanması/Elektrik Kaynağı ile Boruları Birleştirme

/Gazaltı ( MİG/MAG ) Kaynağı/Gazaltı Kaynağıyla Sacları Birleştirme/Gaz Korumalı Tungsten (Tig) Elektrik Ark Kaynağı

 

 

IKL1511-İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KAVRAMLARI              T-U-K : 3-0-3

 

İklimlendirme ve soğutmanın tarihçesi/kullanım alanları ve temel kavramlar/ısı ve sıcaklık kavramları/ Isı ve sıcaklık ile ilgili temel prensipler/sıcaklık ölçme cihazları/ ısıl kapasite/entalpi ve entropi kavramları /Isı geçişi (iletim, taşınım ve ışınım) /ısıl direnç ve toplam ısı transfer katsayısı/yalıtım malzemeleri/Sıcaklık ve sıcaklık ölçer tipleri/gizli ısı ve duyulur ısı kavramları/termodinamiğin 1. Ve 2. Kanunları/Doymuş sıvı, doymuş buhar, kuru buhar ve kızgın buhar kavramları/basınç ve entalpi diyagramları/basınç birimleri ve dönüşümleri/doymuş soğutucu akışkan tablolarındaki özellikler(entalpi, entropi, özgül hacim)/Kızgın soğutucu akışkan tablolarında basınca bağlı olarak sıcaklık entalpi, entropi ve özgül hacim değerleri

 

 

II.YARIYIL

 

IKL1602-MESLEK RESMİ                                                          T-U-K : 2-2-3

 

Teknik Resim Araç ve Gereçleri/Çizgi Çeşitleri/Geometrik Şekillerin Çizimler/İz düşüm/Görünüş Çıkarma/Ölçekler ve Ölçülendirme/Perspektif

 

 

IKL1521-İKLİMLENDİRME SOĞUTMA ELEKTRİĞİ                 T-U-K : 3-2-4

 

Temel elektrik kavramları /İletkenler ve bağlantıları/Elektrik ölçüm cihazları/Seri ve paralel devreler/Sıcaklık Algılayıcıları, nem algılayıcıları/Hız Algılayıcıları, titreşim algılayıcıları/Basınç Algılayıcıları, seviye Algılayıcıları/Presostatlar ve  bağlantıları/Tek fazlı elektrik motorları/Fazların sırasını belirlemek/Üç fazlı motor /Kapasitörler/Elektronik Elemanları, Elektrik Motorları

 

IKL2761-SOĞUTMA SERVİS İŞLEMLERİ                            T-U-K : 3-2-4

 

Vakumlamanın önemi /Vakumlama  yöntem ve teknikleri/Soğutucu akışkanlar ve yağlar /Basınçlandırma, vakumlama ve kaçak testi hakında bilgi verme basınç, sıcaklık ve akım ölçme ve değerlendirme/Basınç, sıcaklık ve akım ölçme hakında bilgi verme/Şarj, deşarj ve

iyileştirme işlemleri/Teorik ve uygulamalı basınç-entalpi diyagramı/Soğutma elemanlarının ısı kapasitelerinin hesaplanması/Soğutucu akışkanlar ve yağlar/Geri Kazanım, Geri Kullanım ve İyileştirme/CFC ve HCFC esaslı soğutucu akışkanları  geri toplayabilme

 

 

III.YARIYIL

 

IKL2011-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM  I                            T-U-K : 2-2-3

 

Programın çizim başlangıç ayarları/Çizim komutlarını/koordinatlarını girme/Geometrik şekler, ölçülendirme, yazı ekleme/Çizim şablon çerçevesi çizme, Antet/Kasnak, Flanş çizme, Kesit alma/Perspektif çizim yapma/Katı modelleme ,Yüzey modelleme/Soğutma/iklimlendirme devre şemaları/Soğutma iklimlendirme elektrik devre şemaları/Devre Şeması Tasarımı ve Çizimi Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri

 

 

IKL2021-ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ                                T-U-K : 2-2-3

 

Elektrik ve Elektronik devre sembolleri/Röleler, Kontaktörler,Termik röle, Zaman rölesi/Elektrik kumanda devre elemanlarının tanıtımı/Elektrik kumanda şemalarının çizimi/Devre diyagramlarının incelenmesi/Transformatörler,Defrost timer,

termostatlar/Düşük ve yüksek basınç sviçleri/akış sviçleri/humidistat/Fan ve limit sviçleri/Diferansial yağ basınç sviçleri/Solenoid vanalar/ ısı pompası valfleri/ short cycle tımer/Devre diyagramlarının incelenmesi

 

 

IKL2721-İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ                                        T-U-K : 2-2-3

 

Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri/Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçümü/Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları/İş, güç, enerji/Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım/Temel akışkan özellikleri, akış türleri Süreklilik ve enerji denklemi/Soğutmanın tanımı, soğutma çeşitleri, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler/Soğutma çevrimlerinin P-h diyagramında

gösterilmesi/Temiz Odalar ve Hijyenik İklimlendirme Sistemleri/Isı Geri Kazanım Sistemleri/Kanal ve borularda akış/Evsel İklimlendirme Sistemleri

 

 

IKL2731-ISITMA SİSTEMLERİ                                                 T-U-K : 2-2-3

 

Merkezi ısıtma sistemleri, Isı kaybı hesabı/Isı kaybı hesabı/Cihaz seçimi Isıtıcı seçimi/Pompa seçimi,Genleşme deposu seçimi/Tesisat boru montajı,Isıtıcı montajı/Genleşme deposu montajı/Kazanlar, Kazan montajı/Kazan  kontrol ve güvenlik elemanları, bacalar/Brülör montajı / Yakıtlar, Yakıt tankı montajı/Tesisatı doldurma /Tesisatın havasını alma/Tesisatı test etme,işletmeye hazır hale getirme/Isıtma Sistemlerinde Otomatik Kontrol/Isıtma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı

 

 

IKL2051-MESLEKİ UYGULAMA 1                                                 T-U-K : 2-2-3

 

Ticari Soğutma Deney Cihazı/Mekanik Isı Pompası Deney Cihazı/Mekanik Isı Pompası Deney Cihazı/Bilgisayar Destekli İklimlendirme Deney Cihazı/Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı/Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı

 

 

IV.YARIYIL

 

IKL2802-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II                                       T-U-K : 2-2-3

 

Görüntü ve Kontrol İşlemleri/Bloklama İşlemleri ve Katmanları/Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri/Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri/Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma İşlemleri/

Düzeltme ve Sorgulama İşlemleri

 

 

IKL2812-SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI                                               T-U-K :4-0-4

 

Endüstriyel soğutma sistemleri ve soğuk odalar/Soğutma yükü hesabı/Devre elemanlarının seçimi/Boru çaplarının hesaplanması/Soğuk oda montajı/İç ünite montajı/Dış ünite montajı

Elektrik kontrol paneli montajı/Soğuk odayı devreye alma/Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi Analizi/Kompresör,Konderser ve Evaporatörlerin Seçimi

 

 

IKL1632-HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ                                        T-U-K :2-2-3

 

Havalandırmanın önemini ve ilgili yönetmeliklerini tanıyabilme, temel tiplerini ve uygulama alanlarını listeleyebilme/Mekanik ve doğal havalandırma yöntemlerini açıklar/Havalandırma sistem elemanlarını tanıyabilme ve kataloglardan seçebilme/Fan tiplerini ve kullanım alanları/Menfez ve difüzör(anemostat) tipleri/Hacim ve yüzey damperlerinin temel tipleri/Havalandırmada kullanılan temel filtre tipleri/Havalandırma kanallarını tasarlayabilme ve fan seçimine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini hesaplayabilme/Farklı havalandırma uygulamaları ile ilgili uygulama özelliklerini tanıyabilme ve farklı ortamlar için alternatif sistem çözümleri üretebilme/Kanal birleştirme yöntemlerini uygulayabilme ve daralma parçası, dirsek, pantolon parçası gibi bağlantı elemanlarını üretebilme/Tasarlanıp imâl edilen bir havalandırma/iklimlendirme sisteminin projede ön görülen değerleri sağlayabilmesi için gerekli ölçümleri ve dengeleme işlemlerini yapabilme/Havalandırma sistemlerinin işletmeye alınması esnasında yapılması gereken hazırlıkları açıklar/Ses ve Akustik /Sesin doğasını tanıyarak havalandırma sistemlerinde fanlardan kaynaklanan titreşim ve gürültüleri azaltmak için alınacak önlemleri listeleyebilme ve bu amaçla üretilmiş ses yalıtım malzemeleri

 

 

IKL2822-KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ                                T-U-K : 3-0-3

 

Bakım ve arıza giderme yöntemleri/Kompresörlerde arıza bulma/Evaporatörlerde arıza bulma/Genleşme cihazları ve borularda arıza bulma/Kondenserlerde Arıza Teşhisi/Valf çeşitleri ve arızalarının tanımlanması/Bireysel iklimlendirme cihazlarında arıza bulma/Merkezi iklimlendirme sistemlerinde arıza bulma/İklimlendirme kontrol

devrelerinde arıza bulma/Mobil iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde arıza bulma/Yerel İklimlendirme Cihazlarında Arıza Teşhisi/Soğutma kontrol devrelerinde arıza bulma/Ev tipi ve ticari tip soğutucularda arıza bulma

 

 

IKL2832-MESLEKİ UYGULAMA 2                                                         T-U-K : 2-2-3

 

Soğutma Laboratuar Deney Cihazı/Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı/Soğutma Kulesi Deney Cihazı/Elektrik Arıza Bulma Deney Cihazı/Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı