Ders İçerikleri

BIL1031-BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK

Verileri toplamak. Verileri serilere dönüştürmek. Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile veri giriş ve temel analiz. Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak. Olasılıkları hesaplamak. Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile olasılık hesapları. Rastsal değişkenlerle analiz yapmak. Örnekleme yapmak         . Hipotez testlerini öğrenmek. Test türlerini öğrenmek. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek. İndeks hesaplamaları yapmak. Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile İndeks hesaplamaları yapmak.          

 

BIL1011-OFİS YAZILIMLARI

Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri. Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri. Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler. Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Makrolar, Özelleştirme Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri. Formüller, Fonksiyonlar. Örnekleme yapmak. Grafik İşlemleri, Veri Analizi. Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım. Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları. Yazdırma, Özelleştirme. Sunum yapma.

 

BIL1021                -PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Algoritma. Akış Diyagramı. Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabitler. Giriş-Çıkış İşlemleri, operatörler. Karar yapıları. Döngü Kontrolleri. Tek Boyutlu Diziler. Çok Boyutlu Diziler. Değer Döndürmeyen Altprogramlar. Sıralı Dosyalar, Rastgele Erişimli Dosyalar.

 

BIL1071-BİLGİSAYAR DONANIMI

Bilgisayar ile Güvenli Çalışma. Donanım Malzemelerinin Özellikleri. Bilgisayar Sistem Birimleri. Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi. Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri. Disk Sürücüleri. Bilgisayar Çevre Birimleri, Giriş Birimleri. Donanım Kartları. Çıkış Birimleri.    İletişim Birimleri. BIOS, BIOS Hata Mesajları. Anakart Bileşenleri Montajı Donanım Kartları.

 

BIL1052-GRAFİK VE ANİMASYON

Program Giriş Ayarları, Araç Paneli. Vektör Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri. Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler. Katman İşlemler, Dilimler ve Etkin Bölgeler. Düğmeler ve Açılır Menüler. Hareketli Resimler. Movie Clipler ve Buton Tasarımı. Dinamik Veriler. Action Script’e Giriş. Action Script Uygulamaları.

 

BIL1072-VERİ TABANI I

Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri. Temel veritabanı kavramları veritabanı yazılımları, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü. Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları. İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri. Veritabanı iç işlemleri. Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri. SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme. SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme, güncelleme, silme ve temel sorgulama işlemleri. SQL komutları kullanarak grup oluşturma. SQL komutları kullanarak tablolar arasında bağlantı oluşturma                                                    . SQL komutları kullanarak iç içe sorgu oluşturma.          

                                                                                            

BIL1082-YAZILIM MİMARİSİ

Gereksinimleri belirlemek ve analiz etmek. Yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek. Tasarım araçlarını kullanmak. Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak. Yazılımı kodlamak. Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak. Test araçlarını kullanmak. Yazılımın testini yapmak. Proje yönetim araçlarını kullanmak. Bakım ve onarım süreci işlemlerini yapmak.

 

BIL1092-SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Nümerik Analizin tanımı. Bağıl ve mutlak hata. Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü. Newton Formülü. Maclaurin Serileri. Interpolasyon, Kök bulma Yöntemleri. Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri. Taylor polinomu. İnterpolasyon ve Lagrange polinomu. Kesirli farklar. En Küçük Kareler Yöntemi. Doğrusal Sistemler. Örnek problem çözümleri ve karşılaştırma.      

                                                                                                 

BIL2011-KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Kalite Kavramı, Bileşenleri. Toplam Kalite Yönetimi, TKY Öğeleri, TKY Amaçları. Kalite Güvence Sistemi, Kalite Fonksiyonu. KGS Uygulanmasını Gerektiren Nedenler, Kalite Kavramı. ISO 9000 Kavramı, Yararları, KYS Prensipleri, Sürekli İyileştirme. Standart ve Standardizasyon. Belgelendirme, TSE Tarafından Verilen Marka ve Belgeler. Yönetim Sistemi Standartları. Kalite Güvence Sisteminin Denetlenmesi Tetkik, Çeşitleri, Aşamaları. İstatistik Kalite Kontrolü, İstatistiksel Proses Kontrolünde Kullanılan Teknikler. İPK Proje Akış Diyagramı. Kalite İyileştirme İçin Kullanılan Diğer Araç ve Teknikler. İstatistiksel Dağılımlar.    

 

BIL2121-VERİ TABANI II

Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları. Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri. Saklı Yordamları anlamak, sistem yordamları, kullanıcı tanımlı yordamlar oluşturmak . Tetikleyicileri anlamak, AFTER, INSTEAD OF tetikleyicileri. Transact-SQL Dili. Sorgulama Analizi. Sorguları Çözümlemek.

 

BIL2131-GÖRSEL PROGRAMLAMA I

Görsel programlama editörünü kurma ve ayarlarını yapma. Formlar ve özellikleri. Standart nesneler. Giriş ve mesaj pencereleri. Diyalog pencereleri. Gelişmiş nesneleri öğrenmek. Operatörler. Fonksiyonlar. Karar yapıları ve döngüler. Diziler. Grafik uygulamaları. Raporlama uygulamaları.

 

BIL2051-NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

Programlama için gerekli yazılımların kurulması, temel bir konsol ve işletim sistemi uygulaması. Sabit, değişken ve nesne kullanımı, operatörlerin kullanımı. Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, dosya işlemleri. Sınıf, alan ve metot kullanımı. Lokal ve global referanslar. Diziler. Çok boyutlu diziler. Standart bileşenler. Gelişmiş bileşenler. Veritabanı bağlantısı. Veritabanı sorguları. Raporlama.

 

BIL2041-MESLEKİ MATEMATİK

Analitik ve nümerik çözümler. Matris ve matris işlemleri. Hata analizi. Temel trigonometri. Trigonometrik fonksiyonlar. Trigonometri uygulamaları. Çokgenler                                                 . Açılar. Çember ve daire. Çember ve dairede geometrik uygulamalar. Geometrik cisimler. Doğru analitiği. Çember analitiği. Doğru ve çember analitiği uygulamaları.

 

BIL2061-INTERNET PROGRAMCILIĞI I

Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi. Değişkenler ve Sabitler, Operatörler. Karar Kontrol Yapıları. Döngü Kontrol Yapıları. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar. Hazır Fonksiyonlar. Diziler ve Nesneler. Dosyalama İşlemleri. WEB Form Uygulamaları. Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri. Veritabanı İşlemleri-1. Veritabanı İşlemleri-2. XML and Web services -1. XML and Web services -2.

 

BIL2012-MESLEKİ YABANCI DİL

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. Mesleki terim, kavram ve terminoloji. İşletim sistemi kurulum dokümanları. İşletim sistemi hata mesajları, yardım dosyaları.Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları. Program dili yardım dosyaları. Program dilinde kullanılan terimler. Bilgisayar çevre birimleri dokümanları

 

BIL2122-GÖRSEL PROGRAMLAMA II

Active form uygulaması yapmak - Activex uygulaması yapmak. DLL uygulaması yapmak. API uygulaması yapmak. Registry uygulaması yapmak. OLE nesneleri ile çalışmak. Resim dosyaları ile çalışmak               . Çevre birimleri ile iletişim kuran uygulama yapmak. Dosya transfer uygulaması yapmak. Dosya transfer uygulaması yapmak. Elektronik posta uygulaması yapmak. Canlı mesajlaşma uygulaması yapmak. Client-Server uygulaması yapmak. Çok katmanlı uygulama yapmak.

 

BIL2162-ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER

Araştırma Konularını Seçme. Kaynak Araştırması Yapma. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme            . Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme. Akış Şeması Hazırlanması. Proje Test. Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama. Sunumu Yapma.

 

BIL2132-SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Sistem Analizi Kavramları. Bilgi Sistemleri. Sistem Tasarımı ve Fizibilite. Genel ve Ayrıntılı Sistem Tasarımı. Bilgi Sistemlerinde Kullanılan Araçlar. Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek. Algoritma ve Akış şeması çizim programları ile çizim. Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi. Şebeke Analizi ve CPM Yöntemi. Şebeke Analizi ve PERT Yöntemi. Proje planlama ve yönetme programı ile çalışma. Ulaştırma Modelleri.

 

BIL2142-SİSTEM MİMARİLERİ

İşletim sistemi tanımı ve İşletim sistemi bileşenleri. Ana bellek yönetimi. İşletim sisteminde veri yapıları. İşletim sisteminde dosya yapıları. Dosya Sistemi Disk Kümeleme Sistemleri (Raid). Active Directory Yapısı. Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi. Bilgisayar Ağları. Ağ Kabloları, Ağ Cihazları. OSI ve TCP/IP Katmanları. Ağ (IP) adresleme. Alt ağ oluşturma. Hata sezme yöntemleri. Hata düzeltme yöntemleri.

 

BIL2152-INTERNET PROGRAMCILIĞI II

Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama. Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği. Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Hazır fonksiyonlar. Dizi işlemleri. Dosya işlemleri. Web formları. Sayfalar arası veri aktarımı. Veritabanı bağlantısı. Veritabanı işlemleri–1. Veritabanı işlemleri–2. Veritabanı işlemleri–3. XML uygulamaları ve web servisleri.

 

BIL2141-WEB PROJESİ YÖNETİMİ

WEB sitesinin ihtiyaçları. WEB sitesinin ihtiyaçları. WEB sitesi tasarlama. WEB sitesi yayına hazırlık işlemleri. WEB sitesi yayınlama işlemleri. WEB sitesi güvenlik ayarları                         . WEB sitesini yedekleme işlemleri. WEB sitesi bakım işlemleri.

 

BIL2151-VISUAL STUDIO UYGULAMALARI

Visual Basic programlama yapısı,Visual Basic editöründe yer alan menüler. Visual Basic ana formu, Programcı formu, ToolBox (Araç Kutusu), Properties (Özellikler) penceresi, Project penceresi, Kod penceresi özellikleri. Visual Basic’te kullanılan veri tipleri. Sabit ve değişken türleri, Aritmetik ve mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan operatörler. Kontrol (select-case, if-then-else,choose, switch) deyimleri kullanmak, Döngü (for, Do-loop, While-wend) deyimleri. Alt program mantığı, Prosedür tanımını, parametrelerini ve kullanımı, Fonksiyon tanımını, parametrelerinin ve kullanımı. Program içerinde standart fonksiyonları (giriş-çıkış, matematik, zaman, karakter, grafik) kullanmak. Dizi mantığı, Tek boyutlu dizi yapısını bilir ve program içerisinde kullanımı. Çok boyutlu dizi yapısı ve program içerisinde kullanımı. Dizi mantığı, Tek boyutlu dizi yapısını bilir ve program içerisinde kullanımı, Çok boyutlu dizi yapısı ve program içerisinde kullanımı.                                            Formlar, formlara ait özellikler, olayları ve metotlar, SDI ve MDI formlar arasındaki farklar, ve bu formları oluşturmak. ToolBox (araç kutusu)’da yer alan kontrol nesnelerini, özelikleri ve olayları  . Bir form üzerinde ToolBox (araç kutusu)’da yer alan kontrol nesnelerini kullanarak istenen form görünümünü elde etmek. Sıralı erişimli bir dosyayı oluşturmak ve kullanmak için gerekli komutlar. Rastgele erişimli bir dosyayı oluşturmak ve kullanmak için gerekli komutlar. Dosya kontrol fonksiyonlarını (EOF, LOF, SEEK vb.) Stok kontrolü, rezervasyon takip işlemleri, öğrenci kayıt işlemleri gibi projeleri hazırlamak.

 

BIL2161-BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TASARIM VE MODELLEME

Ekran düzenleme komutları, Komut Girişi, İşlev Tuşları, Başlangıç Ayarları, Araç Çubukları. Çizim komutları ve Çizim komutları kullanımı. Düzenleme komutları ve Düzenleme komutları kullanımı          . Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme. Çizim komutları, çizimlere yazı, tarama ekleme.                      Blok elemanlar ve nitelikli bloklar oluşturabilme. Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme. Görüntü alanları oluşturabilme. Görüntü alanları ile çalışma. Ölçülendirme komutları. Ölçülendirme ve ölçülendirme ayarları. Yazıcı ayarları ve çıktı alma.

 

BIL2171-JAVA PROGRAMLAMA

Java’ya Giriş. Java’ya Genel Bakış               . Java Programlama Dilinde Kullanılan Kontrol ve Döngü Komutları. Java Programlama Dilinde Dizi Yapısı ve Kullanımı (Tek ve Çok Boyutlu Diziler). Metot ve Sınıflar.           Kalıtım, Soyutlama ve Çok Biçimlilik. Paketler ve Arabirimler. Form Tabanlı Uygulamalar Geliştirmek. Menü Tasarımı. Tasarım Desenleri.

 

BIL2181-BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI VE UYGULAMA

Oyunların Tanıtımı, Bilgisayar Oyunları Endüstrisi, İnternet Oyun Kaynakları. Oyunların Tarihi, Özellikleri ve Modelleri, Oyun Analizi, Oyun Çeşitleri, Klasik Oyunlar, Eyleme Dayalı Oyunlar. Bulmaca Oyunları, Beceri Oyunları, Oyunu Parçalarına Ayırma. Oyun Tasarlama İşlemi Safhaları, Tasarım Elemanları Öğeleri. Aksiyon Oyunları, Bir Oyun Oluşturma, Sentezleme. Oyun Tasarım Kuralları, Bir Oyun Anatomisi, Oyun Tasarımı ve Uygulama. Tasarım Elemanlarının Analizi ve Sentezi, Etkileşimli Oyunu Kareleme (Ekrana Aktarma). Strateji Oyunları, Oyun Öyküleme, Kriter Değerlendirme. Oyun Teknolojisi, I/O (Girdi/Çıktı) Cihazları, Macera Oyunları Giriş/Çıkış Yapısı, İnsan-Makine İlişkisi, Simülasyon Oyunları, RPG Oyunları      . Tasarım Arayüzü ve Grafik Kullanım, Oyun Mühendisliği, Oyunların Tasarlanması. Genetik Algoritmalar ve Uygulamalar, Oyun Yapısı. Tasarım Dokümantasyonu, Tasarım Değerlendirme ve Oyun Dengesi. Eğitim Oyunları. Yapay Yaşam ve Oyun Yapısı, Oyun Önerisi, Kriter Değerlendirme.

 

BIL2212-MİKROİŞLEMCİLER VE ASSEMBLY

Basit Mikroişlemci Mimarisi. 80*86 İşlemci Ailesi. Assembly Dili. X86 Komut Yapısı.   X86 Adresleme Modları. Assembly Komut Kümesi. Assembly Komut Kümesi – Veri Aktarım Komutları. Assembly Komut Kümesi – Kontrol Komutları. Assembly Komut Kümesi – Kaydırma ve Yönlendirme Komutları. Aritmetik İşlemler. String İşlemleri. Ekran ve Klavye İşlemleri. Basit Giriş – Çıkış Teknikleri. Altprogramlara Bağlantı Teknikleri.

BIL2172-AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı. Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri. Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı. Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları. Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları. İnternet Bağlantısı. Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri. Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri. Program Kurma ve Güncelleme. Kabuk İşlemleri. Dosya ve Dizin Paylaşımı.

 

BIL2182-YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

Yazılım Konularının ve Grupların Belirlenmesi. Uygulamanın Sistem Analizinin Hazırlanması. Uygulamanın Geliştirilmesi. Uygulamanın Kontrolü ve Geliştirilmesi. Uygulamanın Sunumu                         .

 

BIL2192-YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Modellemeye Giriş. Doğrusal Programlama Modeli. Doğrusal Programlama Modeli Çözüm Yöntemleri (Grafik, Cebirsel, Simpleks vb.). Doğrusal Programlama Modelinde Dualite ve Duyarlılık Analizleri. Ulaştırma Modelleri ve Çözüm Yöntemleri. Ulaştırma Problemlerinde Duyarlılık Analizi. Atama Modelleri ve Çözüm Yöntemleri. Şebeke Modellerine Giriş. Şebeke Modelleri (CPM). Şebeke Modelleri (PERT). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözüm Yöntemleri. Çok Amaçlı Programlama Problemlerinin Çözüm Yöntemleri.

 

BIL2202-VERİ MADENCİLİĞİ

Veri Madenciliğine Giriş. Veri Temizleme ve Hazırlama. Sınıflandırma Yöntemleri. Demetleme Yöntemleri. İlişkilendirme Kuralları. Metin Madenciliği. Web Madenciliği. Sosyal Ağlar. Veri Madenciliği Uygulamaları.

 

PROGRAM KODU İLE AÇILAN DERSLER

 

BIL1102-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Internet ve Internet tarayıcısı. Elektronik Posta Yönetimi. Haber Grupları / Forumlar. Web Tabanlı Öğrenme. Kişisel Web Sitesi Hazırlama. Elektronik Ticaret. Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş. Internet ve Kariyer. İş Görüşmesine Hazırlık. İşlem tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar. Grafikler. Sunu Hazırlama. Sunum Yapma. Tanıtıcı Materyal Hazırlama.    

 

BIL1051-BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARI

Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri. Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri. Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler. Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri. Formüller, Fonksiyonlar. Formüller, Fonksiyonlar. Örnekleme yapmak. Grafik İşlemleri, Veri Analizi. Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım. Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları. Yazdırma, Özelleştirme.

 

BIL1061-BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARI I

Bilgisayar ile Güvenli Çalışma. Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Sistem Birimleri. Bilgisayar Çevre Birimleri, Giriş Birimleri. Çıkış Birimleri, İletişim Birimleri. Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri. Belge Denetimi, Yazdırma. Denetim Yazımlarının Kullanılması. Ekleme ve Düzenleme. Tablo İşlemleri. Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler. Makrolar, Özelleştirme.

 

BIL1062-BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARI II

Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri. Formüller, Fonksiyonlar. Örnekleme yapmak. Grafik İşlemleri, Veri Analizi. Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım. Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları. Yazdırma, Özelleştirme. Sunum hazırlama                                                                                 . Sunum yapma.