Genel Bilgiler

 

Programı Sunan Akademik Birim

Basım ve Yayın Teknolojisi

Program Direktörü

Burak Satar

Programın Türü

Ön Lisans Programı

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim Türü

Tam zamanlı

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar

Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır

Program Tanımı

Basım tekniklerini takip eden, sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayım konusunda her türlü donanımı kullanabilen nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Programda, teorik ve uygulamalı olarak Basım ve yayın teknikleri, Grafik tasarım dersleri yanında temel Yayımcılık, İletişime giriş, Reklamcılık ve web tasarımını içeren dersler verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız basım ve yayımcılık sektöründe, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmelerle, reklam şirketlerinde, dergilerde, tasarım ve reklam ajanslarında, ambalaj firmalarında, kamu ve özel matbaaları, basım malzemeleri tedarikçi işletmeleri ve radyo televizyon kuruluşları, gazeteler, online haber sitelerinde iş bulabilmektedirler.Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; İletişim Tasarımı, İletişim, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Gazetecilik, Fotoğraf ve Video, Basın ve Yayın, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Matbaa Öğretmenliği, Reklam Tasarımı ve İletişim, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümleridir.

Mezunların Mesleki Profili

Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, Basım işletmeleri, Grafik Tasarım Ajansları, Gazeteler, Ambalaj üretimi yapan işletmeler, Basım işletmeleri hammadde tedarikçileri, Yayınevleri gibi diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.