Ders İçerikleri

ATA1031- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Osmanlı devletinin klasik çağından başlayarak 1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sona eren tarihsel dönemin başlıca siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar.

 

TDB1031- Türkçe I

Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

 

MAT1033- Matematik 1

Sayı sistemleri, Sayılar ve Kümeler,Cebir,1. dereceden denklem ve eşitsizlikler,2. dereceden denklem ve eşitsizlikler,Fonksiyonlar, Trigonometri , Logaritma , Karmaşık sayılar, Analitik geometri

 

MDB1071- Yabancı Dil I

Basit düzeyde yapılar

 

BIL1051- Bilgisayar ve Ofis Programları

Belgelendirme işlemleri, Elektronik Tablolama işlemleri, Fonksiyon kullanımı, Grafik kullanımı, Sunum hazırlama ve sunma.

 

ALT1101- Enerji Fiziğine Giriş

Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları),Dinamik,Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri, Diyotların Özellikleri, Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi, Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik), Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri)

 

ALT1121- Temel Elektrik-Elektronik

Temel kavramlar ve elektrik devrelerine giriş Voltaj-Akım Kaynakları ve Bağlantıları Kirşof Kanunları Thevenin Teorimi Norton Teorimi Süperpozisyon teoremi Düğüm gerilimleri yöntemi Çevre akımları yöntemi İş,Güç,Enerji,Verim Transformatörler Dirençler Kondansatörler Yarı İletkenler(Germanyum,Silikon...),Transistörler

 

 

ALT1131- Temel Enerji Kaynakları

Temel Enerji Kaynaklarına giriş Petrol ve doğal gaz özellikleri, oluşumu ve elde edilme yöntemleri. Petrol ve türevlerinden yararlanma yolları. Kömür, linyit özellikleri, üretim teknikleri ve kullanım alanları Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Rüzgar Enerjisi Sistemleri Güneş Enerjisi Sistemleri Hidroelektrik Santralleri Sistemleri Nükleer Enerji Sistemleri Gelgit Enerjisi Sistemleri Hidrojen Enerjisi Sistemleri Jeotermal Enerji Sistemleri Biokütle Enerjisi Sistemleri Enerji Depolama Sistemleri Alternatif Enerji Sistemleri ile Enerji Verimliliği Alternatif Enerji Sistemlerinin Uygulamaları.

 

ALT1141- Temel Tesisat Bilgisi ve Ölçme Tekniği

Tesisat Planının Ön Çalışması, Tesisat Planının Hazırlanması/Tesisat Planının Tamamlanarak Takdiminin Yapılması, Uzunluk Ölçümü, Alan Ölçümü /Hacim ve Ağırlık Ölçümü, Akışkan Ölçümü ve Sıcaklık Ölçümü/Eğim Ölçümü, Kesit ve Çap Ölçümü, Hız ve Devir Ölçümü/Ses Ölçümü, Basınç Ölçümü Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları, Ölçme Hataları, Birimler ve Dönüşümleri, Birimler ve Dönüşümleri, Gerilim Ölçme, Akım Ölçme, Güç ve Enerji Ölçme..

 

ATA1032 -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar

 

TDB1032-Türkçe II

Örnek edebi ve güncel metinlerin okunması… Yazılı ve sözlü anlatım.

 

MAT1054- Matematik 2

Matrisler ve determinant/ Lineer denklem sistemleri/ Limit ve süreklilik/ Türev ve uygulamaları/ İntegral ve uygulamaları/ Belirli integral ve uygulamaları/ İstatistik/

 

MDB1072- Yabancı Dil II

Başlangıç düzeyinde okuma, okuduğunu anlama alıştırmaları: başlığı tahmin etme, metni tarayarak eksik cümleyi bulma, doğru- yanlış cümleler, özet cümlesi yazma, açık uçlu soruları cevaplandırma Temel yazma biçimleri konusunda bilgilendirici çalışmalar Kitaba ilişkin dinleme aktivitelerinde doğru/yanlış cümleleri bulma, çoktan seçmeli soruları yanıtlama, not alma alıştırmaları Dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmaları

ALT1102- Kumanda Tekniği

Elektrik kumanda teknikleri simülatörü, 3 fazlı asenkron motor ve uygulamaları, yıldız üçgen bağlanabilen üç fazlı asenkron motor ve uygulamaları, sayı sistemleri, kapılar

 

ALT1112- Güneş Enerjisi ile Isı Güç Üretimi

Temel Tanımlar, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Solar Enerjinin Direk Enerji Üretiminde Kullanılışı/ Dönüşümle Depolanması, Temel Bilgiler ve Denklemler, Değişik Tip Güneş Kolektörleri ve Kullanım Alanları, Kolektör Elemanları, Isı Transferi/Kolektör Isıl Hesapları, Güneşle Su Isıtma Sistemleri, Doğal Dolaşımlı ve Pompalı Açık ve Kapalı Sistemler, Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri, Mekanik ve Mekanik Olmayan Sistemler, Güneş Enerjisinden Faydalanılan Diğer Sistemler, Örnek Proje..

 

ALT1122- Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Destekli Çizim ve Hesaplama için Gerekli Yazılımların Tanıtımı / Çizim için Kullanılan Paket Programın (AutoCAD) Tanıtımı / Temel Çizim Komutlarının Kullanımı ve Düzenleme İşlemleri / Metin İşlemleri / Zayıf ve Kuvvetli Akım Sembollerinin Oluşturulması, Tanıtılması / Ölçülendirme ve Ölçek İşlemleri

 

ALT1001-Mesleki Staj I

Öğrenciler Alternatif Enerji Kaynakları ile ilgili üretim işletmelerinde 25 iş günü süreli staj yaparlar. Her öğrenci staj sonunda çalışmaları ile ilgili staj defteri hazırlar.

 

ALT2101- Termodinamik ve Isı Transferi

Termodinamik Değişkenler Termodinamik Yasaları Termodinamik Potansiyeller Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Buhar Güç Çevrimleri Soğutma Çevrimi Isı Transferi Türleri (İletim, Taşınım, Işınım) Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar Jeotermal ve Doğalgazlı Isı Pompaları Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri

 

ALT2111- Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi sistemlerinin tanıtımı, güç ve enerji ilişkisi, enerji kaynakları, güneş enerjisi ve ilgili büyüklüklerin hesaplamaları, güneş enerjisinin ölçülmesi, güneş açıları ve eğim hesapları, güneş pilleri, güneş pillerinin incelenmesi, fotovoltaik sistem çeşitleri, fotovoltaik sistemler ile ilgili hesaplamalar, güneş enerjisi sistemlerinin tasarım hesapları, güneş enerjisi sistemlerinin uygulama alanları, solar pompalama hesaplamaları, güneş enerjisi sistemleri ile ilgili ekonomik analizleri

 

 

 

ALT2121-Jeotermal Enerji ve Uygulamaları

Isı Pompası Esasları/Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri, Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi, Hava-hava, Su-hava, Toprak-hava ve Güneş-hava Isı Pompası Sistemleri/Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar, COP Hesaplamaları/Sistem Maliyeti Optimizasyonu, Jeotermal Enerjinin Oluşumu ve Jeotermal Sistemlerin Türleri, Jeotermal Enerjinin Aranması, Jeotermal Kuyu Sondajı, Sondaj Sıvıları ve Tamamlanması, Jeotermal Enerjinin Çevreye Etkileri, Jeotermal Enerjinin Kullanımı, Doğrudan ve Dolaylı Kullanım, Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Çevrimleri, Jeotermal Enerjinin Pazarlanması ve Ekonomisi,

 

ALT2131-Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı

Güç Akışı, Yük Modelleme/ Yük Eğrisi Verileri, Güç Akışı Algoritması/ Güç Akışı Uygulamaları, Tipik Veriler, İşletimsel Cihaz Verileri/ Çıkış, Tablosal Çıkış/ Ekran Çıkışı, Kullanıcı Arayüzü/ Kumanda Devre Elamanları, Asenkron Motor Kumanda Teknikleri/Asenkron Motorlara Yol Verme, Hidrolik Sistemler/Elektro-hidrolik Sistemler, Lojik Entegre Uygulamaları, PLC Cihazının Tanıtımı ve Uygulama Devreleri, PLC ile Motor ve Ünite Kontrolü, PLC ile Elektro-hidrolik Sistemleri Kontrolü..

 

ALT2141- Hidro Enerji

Hidroelektrik santral grupları Barajdaki enerji hesabı Hidroelektrik santrallerin üniteleri Hidroelektrik santrallerin üniteleri Baraj türleri Türbin türleri Türbin malzemeleri Santrallerin yardımcı üniteleri Elektrik donanımı Kumanda odaları Santrallerin paralel çalışması Ekonomisi Yük santralleri Elektrik enerjisi tarife uygulamaları

 

ALT2151- Proje Yönetimi ve Tasarımı

Genel Bilgiler, Sürdürülebilir Ekolojik Tasarım, Projenin Amacı, Projenin Yeri, Bitirme Çalışması Takvimi, Bitirme Çalışması Genel Esasları Bitirme Çalışması Genel Değerlendirme İlkeleri, Dönem Sonunda İstenilenlerle İlgili Açıklama Bitirme Çalışması Süresinde, İstenenler, İhtiyaç Programı..

 

ALT2102- Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları

Rüzgar Enerjisine Giriş/Rüzgar hızı-güç İlişkisi/Rüzgardan Çekilebilen Maksimum Güç-Betz Limiti/Rüzgar Hızı Dağılımı/Weibull Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu/Rüzgar Hızı İstatistikleri/Rüzgar Enerjisi Dağılımı/Güç Yasası-Hellmann Katsayısı Elektrik Jeneratörleri/ Rüzgar Güç Çevrim Sistemleri/Türbin Kanat Tasarımı/Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri/ Sabit Hızlı Rüzgar Türbinleri/Senkron-asenkron Rüzgar Türbinleri/Rüzgar Türbin Sistemlerinin Güç Kontrolü/Rüzgar Enerji Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu/Bağımsız Rüzgar Enerji Sistemleri/Şebekeye Bağlı Rüzgar Enerji Sistemleri/Rüzgar Enerji Sistemlerinin Ömür Analizi

 

ALT2112- Biyokütle ile Enerji Üretimi

Giriş, Biokütle Oluşumu-Fotosentez, Biokütle Kaynakları, Biokütle Çevrim Teknolojileri, Çevresel Etkiler, Dünyada Biokütle Kullanımı, Türkiye'de Biokütle Kullanımı..

 

ALT2122-Enerji Sistem Tasarımı

Fizibilite Çalışması, Projenin Gerçekleştirilmesi, Projenin Rapor Haline Dönüştürülmesi, Projenin Sunumu..

 

ALT2132- Enerji Yönetimi ve Politikaları

Dünya’da ve Türkiye'de Genel Enerji Durumu, Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi, AB Enerji Politikaları, Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji Tüketimi, Enerji Yönetimi, Ekonomik Analiz Yöntemleri, Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme, Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler, Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme

 

ALT2172- Montaj ve Koruyucu Bakım

Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Kurulumu/Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kurulumu/Motor Bakımı/Hareket İletim ve Kontrol Sistemlerinin Bakımı/Elektrik Sistemlerinin Bakımı/Gövde Elemanlarının Bakım

 

ISS1061- İLETİŞİM

İletişimde insan faktörünün önemi, sağlıklı iletişim kurma yöntemleri, renklerin ve beden dilinin önemi, anlamanın ve anlatabilmenin önemi.

 

ALT1132- Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemleri

Hidrojen Gazının Özellikleri Hidrojen Enerjisi ile İlgili Temel Kavramlar Hidrojen Üretim Yöntemleri (Fosil Yakıtlardan, Biokütleden, Elektrolizden, Bor Elementinden) Hidrojen Depolanması,Hidrojen Taşıma Sistemleri Hidrojen Enerji Sistemleri,Yakıt hücresi türleri Yakıt hücrelerinin avantajları,Hücrelerin seri bağlanması Yakıt hücresi sisteminin diğer parçaları Hidrojen yakıt hücreleri,Verimlilik ve yakıt hücresi voltajı Verim limiti; Basınç ve gaz konsantrasyonunun etkisi Proton değişticili membran yakıt hücreleri; Alkalin elektrolit yakıt hücreleri Orta ve yüksek sıcaklık yakıt hücreleri,Yakıt hücresi gücünün dağıtımı Yakıt hücresi uygulamaları